CHUỖI SỰ KIỆN

RA MẮT VƯỜN NHẬT

LỄ HỘI CÔNG NGHỆ VÀ VĂN HOÁ NHẬT BẢN

TỪ 14/09 – 06/10

TẠI VƯỜN NHẬT, VINHOMES SMART CITY, TÂY MỖ, ĐẠI MỖ, HÀ NỘI

- vườn nhật -
- festivan -
- TRẢI NGHIỆM LỄ HỘI -